Organizare de licitatii publice, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Licitatie 175371600 LEI
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL lichidator judiciar al S.C. MULTI PRODUCTION – în faliment, desemnat prin sentința civilă nr. 4453 din 26.04.2013, pronunţată de Tribunalul București în dosarul nr. 20773/3/2010 anunţă organizarea de licitaţii publice cu strigare în urcare, pentru valorificarea în bloc a bunurilor proprietatea S.C. MULTI PRODUCTION SRL în faliment, situate în Comuna 1 Decembrie, Șos. Giurgiului nr.138-140, jud.Ilfov, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a hotărârii adunării creditorilor din data de 16.12.2013, respectiv: 1. Construcții cu nr. cadastral 51369, înscrise în CF 51639, preț pornire licitație: 1.076.472 lei; 2. Mijloace fixe de tipul: cuptoare, mașini suflat băi, matrițe: preț pornire licitație: 666.791 lei; 3. Obiecte de inventar de tipul: dulap, scaun, birou, vestiar metalic- preț pornire licitație: 10.453 lei. TOTAL = 1.753.716 lei plus TVA. Licitațiile publice vor începe în data de 02.04.2015, ora 1030 la sediul lichidatorului judiciar “RVA INSOLVENCY SPECIALISTS” SPRL, situat în București, Str.Turturelelor Nr. 11A, Bl.C, Et. 4, Sector 3. În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în fiecare zi de joi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 Ron + TVA. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare. Sumele menţionate se vor achita în contul de lichidare: RO 97 CECEB 31701 RON 22 44 125 deschis la banca: CEC BANK UNITATEA S.M. BUCURESTI Beneficiar: SC “MULTI PRODUCTION S.A.- IN FALIMENT CIF: RO16075778. Informatii suplimentare referitoare la condițiile de participare la licitație se pot obține la sediul “RVA INSOLVENCY SPECIALISTS” SPRL și la numerele de telefon: 021.321.44.83, 031.432.85.04, Fax: 021.322.42.29, persoana de contact Doina Stoian. Lichidator judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. Reprezentant Doina Stoian

Contact

  • Mobile : 021.321.44.83,
                     031.432.85.04Cautare rapida

Publicitate

Toate publicitatiile ...