Termeni si conditiile

Deveniti membru pentru a beneficia de potentiali cumparatori asupra imobilului dvs.

Utilizarea datelor personale. Confidentialitatea si securitatea datelor personale.

Generalitati: Accesul la site-ul www.vikarma.ro este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Conditii si la Politica noastra de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului si a informatiilor postate pe site, va rugam sa ne contactati, pe adresa de email: office@vikarma.ro Echipa noastra va va raspunde in cel mai scurt timp posibil, insa nu mai tarziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitarii/sesizarii/informatiilor, dupa caz.

Informatii despre site. Aplicabilitate. In cadrul procesului de accesare si navigare pe site-ul www.vikarma.ro exista posibilitatea de a se inregistra informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet. Ori de cate ori accesati site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, exista de asmenea posibilitatea de a se colecta si stoca inclusiv informatii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de cautare si/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum si informatii legate de sectiunile pe care le consultati. Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt legate/continute de site-ul nostru.

Informatii despre cookies. Cookies reprezinta anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastra. Aceste cookies contin un numar unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, in vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati site-ul nostru si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor.

Confidentialitatea Informatiilor SC VIKARMA IMOBILIARE SRL se angajeaza sa depuna toate diligentele necesare pentru a asigura confidentialitatea relatiei cu site-ul sau. Confidentialitatea informatiilor detinute de site-ul nostru si securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de baza important pentru noi.
Operatorul va supraveghea serviciul furnizat in scopul asigurarii functionarii optime a acestuia si pentru a imbunatati calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca si dezvalui anumite informatii necesare si suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislatia in vigoare, pentru a se indeplinii obligatiile legale fata de autoritati si institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a se administra in mod corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a se proteja. Utilizatorii, in calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt insa singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora si a informatiilor lor, atunci cand acestea au fost inregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informatii personale numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Securitatea prelucrarii si a datelor personale. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate si stocate in conditii de siguranta. Operatorul va lua toate masurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrarii si va asigura confidentialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului sau si va efectua copii de siguranata a informatiilor incarcate pe site-ul sau. Copiile vor fi pastrate si actualizate in timp util si sunt efectuate pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea oricarei forme de distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat masuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale continute de site.

Protectia datelor personale. Informarea persoanelor vizate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC VIKARMA IMOBILIARE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, în vederea beneficierii de serviciile solicitate, furnizate de operator.

SC VIKARMA IMOBILIARE SRL în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs., în mod liber și informat, în scopuri de ” creare si vanzare/inchiriere a unei baze de date în scop de marketing imobiliar/call-center/newsletter/administrarea site-ului www.vikarma.ro
Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile prelucrării. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, consecința este aceea că nu veți putea beneficia de serviciile noastre.
Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi dezvăluite împuterniciților, partenerilor noștri contractuali și autorităților publice centrale/locale, după caz și numai potrivit legii. Datele nu sunt transferate în străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail viorel.gita@bestcall.ro De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).